MASKA – ZASŁANIANIA I ODSŁANIANIE POMIĘDZY WSCHODEM I ZACHODEM